Project Imago Dei 2017

Project Imago Dei | Namibie, Windhoek | 2017

Imago Dei is een lokale, geregistreerde ‘welfare organization’ die zich in verschillende projecten bezighoudt met mensen en groepen die leven in achterstandssituaties in Namibië.

Versie 2

Flow & Go heeft in 2016 al in diverse activiteiten/projecten samengewerkt met Imago Dei. We hebben ons ingezet voor de versterking van de samenwerking tussen van Imago Dei en de universiteiten van Windhoek, waardoor studenten in verschillende lokale gemeenschappen aan de slag kunnen met onderzoek en stages voor de projecten van Imago Dei in de township Katatura.

Onderdelen van dit project:

  • Training voor projectleiders van projecten van Imago Dei in de township Katatura, met als doel dat zij effectiever en creatiever naar de gewenste resultaten kunnen toewerken. Hierbij liepen al aanwezige middelen en talenten als een rode draad door het project.
  • Versterking van de organisatie Women at Work, één van de initiatieven die Imago Dei ondersteunt. Doel: mogelijk maken dat de organisatie in staat is om een aantal vrouwen op een duurzame wijze aan het werk en uit de armoede te krijgen.
  • Training aan groep vrouwen, die deel uitmaken van de doelgroep van het Women at Work project. Dit deden we onder andere met trainingen in ondernemerschap, creatief denken voor startende ondernemers, systemisch denken en rollenspellen – die hier en daar voor veel hilariteit en inzichten zorgden.