ANBI Status

De Stichting Flow & Go Foundation heeft als ideële instelling de ANBI-status.

ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling.

Op deze pagina vindt u informatie hierover.

Basisgegevens

 • ANBI instelling: Stichting Flow & Go Foundation
 • RSIN / Fiscaalnummer:853740367
 • Bezoek/Postadres: Hoekstraat 2, 7963AE Ruinen
 • bankrekening NL90 TRIO 0390 2837 38

Bestuursleden

 • Voorzitter: Bijl, Anne Heleen
 • Secretaris: van der Ouw – van der Geld, Nicole Monique
 • Penningmeester: Kamps, Geert
 • Leden: van der Pol, Marcel, de Vries, Sjoerd Laurens,

Beloning

 • De bestuurders ontvangen geen beloning, voor de door hen verrichte werkzaamheden in het kader van het besturen van de stichting. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling & Missie

 • De stichting heeft ten doel het bevorderen van het uitwisselen van internationale kennis op het gebied van innovatie, life sciences en creativiteit, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De stichting heeft als missie mensen krachtige tools te geven om hun projecten op sociaal vlak succesvol uit te voeren. De stichting helpt hen oplossingen te vinden voor de problemen binnen de doelgroepen waarmee ze werken. De stichting leert hen om geheel zelfstandig oplossingen te vinden en deze om te zetten in zakelijke projecten. De stichting ondersteunt op winst gerichte ondernemingen en non-profitorganisaties die drie principes nastreven: de planeet, zijn bewoners en duurzaamheid. Het is de passie van de mensen van de stichting te delen van hun zeer gevarieerde kennis, vaardigheden op creatief gebied, capaciteit tot écht oorspronkelijk, ‘out-of-the-box’ denken, systemische instrumenten en beproefde praktijken die zij als consultant, trainer en/of coach willen gebruiken om deze missie te realiseren.

Hoofdlijnen beleidsplan

 • Het opzetten en uitvoering van projecten in het buitenland, gericht op het verwezenlijken van onze missie: mensen krachtige tools te geven om hun projecten op sociaal vlak succesvol uit te voeren.
 • In 2014 zijn wij met onze eerste project “Mtiririko” in Phutadithjaba in Free State, Zuid Afrika, van start gegaan. We hebben daar in samenwerking met Free State University of Bloemfontein, de Qwaqwa-Campus in Phutadithjaba en de Shepperd Organization een driedaags seminar verzorgd voor community leaders uit townships ten behoeve van het uitwisselen van kennis en kunde ten bate van het vinden van nieuwe oplossingen voor grote maatschappelijke problemen (zoals armoedebestrijding, aids, drugsgebruik, gezondheidszorg (aids en diabetes), educatie, werkgelegenheid, criminaliteit etc.) op een inspirerende creatieve manier. Daarnaast hebben we een aantal intensieve en inspirerende workshops gegeven aan studenten in “social entrepreneurship”.
 • In 2015 onderzoeken hoe wij onze activiteiten projectmatig in Zuid-Afrika en andere landen verder kunnen uitbreiden. Wij zoeken daarvoor samen met het gastland actief naar externe financiering zowel daar als hier in Nederland.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

 • In 2014 (April) stond het Mtiririko-project in Phutadithjaba en Bloemfontein (Zuid-Afrika) centraal. Actuele rapportages van ons werk zowel met de pastors van de Shepperd Organization als de Honour-studenten van de Universiteit van Bloemfontein Qwaqwa Campus kunt u lezen op Facebook: Mtiririko en Flow&Go. Een video-impressie van onze activiteiten kunt u bekijken op Youtube: Pastors en Students.

 

Financiële verantwoording

jaarrekening 2017 Stichting Flow and Go Foundation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.