ANBI

ANBI Status
De Stichting Flow & Go Foundation heeft als ideële instelling de ANBI*-status aangevraagd en toegekend gekregen. Van de binnenkomende fondsen en gelden voor microkrediet wordt 15% gebruikt voor het onderhouden van de Stichting Flow & Go Foundation. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor deze website, de Triodos bankrekening en onze verplichte jaarrekeningen.
*ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling. Op deze pagina vindt u informatie hierover.

Basisgegevens:
KVK nummer: 60034963
RSIN/fiscaal nummer: 853740367
Bankrekening: NL90 TRIO 0390 2837 38
ANBI status nummer: 853740367

Contactgegevens:
Nicole van der Ouw
Hoekstraat 2, 7963AE Ruinen
Statutaire Zetel: Gemeente De Wolden

Informatie over onze ANBI Stichting:

Zowel bestuur als Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.
De verschillende relevante documenten kunt u hieronder inzien en / of downloaden:

Plan van Aanpak
Plan van Aanpak project 2017 170926

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 Stichting Flow & Go Foundation

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015
jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014
jaarrekening 2014